English (United Kingdom)

پايان‌نامه‌هاي تحقيقاتي عمومی

ردیف

استاد راهنما

استاد مشاور

عنوان

نويسنده

سال تحصيلي

شماره پايان نامه

1

‏غلامعلي غلامي

‏-

‏ملاحظات پريودنتال در بيماران ارتودنسي

‏نگار حدادي

‏۷۵-۱۳۷۴

‏۱۴۵۵

2

‏غلامعلي غلامي

‏-

‏ملاحظات دندانپزشكي در بيماران ديابتيك

‏مجمد جواد خسروپور

‏۷۶-۱۳۷۵

‏۱۵۳۴

3

‏غلامعلي غلامي

‏معصومه نوري ،
زينت كمالي

‏بررسي وضعيت بهداشت دهان و دندان در نوجوانان ۱۸-۱۳ ساله بي سرپرست مراكز شبانه روزي تهران در سال ۷۶-۱۳۷۵

‏كتي كازروني

‏۷۶-۱۳۷۵

‏۱۵۶۹

4

‏غلامعلي غلامي

‏-

‏بررسي ارتباط بين پريودانتيكس و پروستودانتيكس

‏رحمت اله حسني

‏۱۳۷۵

‏۱۵۸۰

5

‏غلامعلي غلامي

‏-

‏ريسك فاكتورهاي بيماريهاي پريودنتال

‏مسعود مرداسي

‏۷۷-۱۳۷۶

‏۱۶۳۸

6

‏غلامعلي غلامي

‏-

‏ايدز - دندانپزشك - بيمار

‏غلامرضا كاهدي

‏۷۷-۱۳۷۶

‏۱۶۴۲

7

‏غلامعلي غلامي

‏-

‏بيماري پريودنتال و ديابت

‏هادي كحال

‏۱۳۷۶

‏۱۶۶۶

8

‏غلامعلي غلامي

‏-

‏درمانهاي نگهدارنده Maintenance در ايمپلنتهاي دنداني

‏حامد خندق آبادي

‏۷۸-۱۳۷۷

‏۱۸۲۷

9

‏غلامعلي غلامي

‏-

‏ارزيابي سيستميك و راديوگرافيك بيماران قبل از درمان ايمپلنت

‏هومن زرنگار

‏۷۸-۱۳۷۷

‏۱۸۲۹

10

‏غلامعلي غلامي

‏-

‏ديدگاههاي جديد در پريودنتولوژي سالمندان

‏ترانخ فرخ نيا

‏۷۸-۱۳۷۷

‏۱۸۹۷

11

‏معصومه نوري

‏غلامعلي غلامي ،ناصر ولايي

‏بررسي رابطه بيماريهاي پريودنتال با پنوموني باكتريال

‏ياسمن ايماني

‏۷۹-۱۳۷۸

‏۱۹۴۱

12

‏غلامعلي غلامي

‏ناصر ولايي

‏بررسي رابطه بيماريهاي پريودنتال مادران با زايمان زودرس و تولد نوزاد كم وزن

‏نسيم خطايي

‏۸۰-۱۳۷۹

‏۱۹۴۲

13

‏غلامعلي غلامي

‏عبدالحميد ظفرمند

‏بررسي وضعيت پريودنتال كانين هاي نهفته پالاتالي ماگزيلاي درمان شده

‏آزاده شريف زاده

‏۸۰-۱۳۷۹

‏۲۱۰۶

14

‏غلامعلي غلامي

‏امير قاسمي ،
ناصر ولايي ،
مريم عبده تبريزي

‏بررسي وضعيت پريودنتال در مبتلايان به پوسيدگي يا ترميم هاي ناصحيح دندانهاي خلفي ،در مراجعين به بخش پريودنتيكس دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۱

‏غزال آرش راد

‏۸۲-۱۳۸۱

‏۲۲۶۱

15

‏مريم بهاروند

‏غلامعلي غلامي ،ناصر ولايي

‏بررسي ميزان جرم دنداني و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به بخش تشخيص بيماريهاي دهان دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در پاييز ۸۱

‏علا قاسمي

‏۱۳۸۱

‏۲۲۹۸

16

‏غلامعلي غلامي

‏امير قاسمي ،
ناصر ولايي

‏مقايسه اثرات سفيد كنندگي روش متداول استفاده از تري و روش جديد بدون تري با استفاده از نوار سفيد كننده

‏احمد مسجدي

‏۱۳۸۲

‏۲۳۷۲

17

‏غلامعلي غلامي

‏عليرضا فتحيه ،فرزين قنواتي ،عليرضا اكبرزاده باغبان ،ناهيد عربان

‏بررسي تاثير ليدوكايين بر تغييرات اظطراب ،فشار خون و نبض بيماران تحت جراحي پريودنتال

‏مريم قمري

‏۸۵-۱۳۸۴

‏۲۵۷۶

18

‏غلامعلي غلامي

‏عليرضا فتحيه

‏مرور ارتباط ميان عفونت ناشي ازHuman cytomegalovirus infection and aggressive periodontitis

‏روزبه پهلوان

‏۸۵-۱۳۸۴

‏۲۶۹۶

19

غلامعلي غلامي

رضا فكر آزاد ، كلهري

بررسي پنج نوع ليزر

آزاده اسماعيل نژاد

 

 

20

ماندانا ستاری ،
غلامعلی غلامی

علیرضا اکبرزاده

تعیین رابطه میان غلظت IL-17A و IL-22 وsIL-1RII مایع شیار لثه در بیماران  پریودنتیت و ژنژیویت و سالم

شیوا کلانتریان

1388-89

2905

21

ماندانا ستاری ، غلامعلی غلامی

علیرضا اکبرزاده

‏ بررسی رابطه فاز I درمان پریودنتال برغلظت IL-17A و IL-22 و

sIL-1RII موجود در GCF مبتلایان به پریودنتیت مزمن

آنجلا
یلدا رضایی

1388-89

2906

22

غلامعلی غلامی

فاطمه مشهدي عباس

بررسي كلينيكي، هيستولوژيك و هيستومورفومتريك كاربرد هيدروكسي آپاتيت نانوكريستاليزه سنتتيك در مقايسه با  زنوگرفت حيواني در حفظ ساکت دندانی : يك مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي

بابك نجفي ابرندآبادي

1388-89

3033

23

مسعود سيفي

غلامعلی غلامی

بررسی واکنش‌های بافتی در مراقبت از ساکت دندانی توسط NanoBoneTM به دنبال حرکت ارتودنتیک دندان

علي آرايش

1388-89

2959

24

غلامعلی غلامی

رضا فكر آزاد

بررسی اثر لیزر Er;Cr:YSGG و اسید سیتریک فوق اشباع بر سطح ایمپلنت‌های fail شدة دندانی

ميلاد كرملو

1388 -89

2979

25

حسن تاش ، محمدرضا ابريشمي

فرزين قنواتي ، غلامعلی غلامی

Association of severity of periodontitis with angiographic extent of  stable artery disease

سيده زهرا حسن تاش

1389-90

3002

26

ماندانا ستاری

غلامعلی غلامی ، شیده مهر مفخم

بررسی رابطه میان بيان ژن اینترلوکین 32 بتا وژن RANKL با بیماری های پریودنتال

نیوشا امیری

1389 -90

3004

27

رضا عميد

غلامعلی غلامی

مقایسه صافی سطح و نمای اسکن میکروسکوپ الکترونی دندان‌های جرم‌گیری شده با دستگاه اولتراسونیک هوشمند و کورت دستی

امير رضا مهدي زاده

1392 - 93

3171

28

غلامعلی غلامی

رضا عمید، فاطمه مشهدی عباس

بررسی شیوع کانال های فرعی و جانبی در ناحیه ی فورکا. یک مطالعه آزمایشگاهی

مجتبی آزادبخت

1393 - 94

3295

29

غلامعلی غلامی , حمیدرضا عرب

مریم آقالو , علیرضا اکبرزاده باغبان

ارزیابی کارآیی روش پاکت  پریوستالی با ماده ی پیوندی زنوگرفت در بازسازی ریج  بی دندان در بعد افقی (بین الملل )

سپیده عرب

1393 - 94

310108

30

غلامعلی غلامی

رضا عمید

مقایسه میزان و الگوی توزیع تنش و کرنش دراطراف دندان های دارای پریودنشیوم کاهش یافته با و بدون اسپلینت : آزمون المان محدود سه بعدی

مهیار بروخیم

1394 - 95

3347